STUDENT TEAM

WEBSITE

Rohith Raghul S

9843635842

Aryan Sisodia

7550170180

Abiraj Choudary

9789811977

SPONSORSHIP

BOOPESH.S

9176109158

Shubham Thakur

8700511671

Sangam Mathuria

9176879026

MARKETING

A Girish Kumar

7550249736

KEVIN

9789263626

Nikhita

8870448434

APP

SUVAM JAIN

7358691791

SURAJ KUMAR

9952044604

AYUSH JHA

9087012846

DESIGN & PRINTING

ANEESH KUMAR DOHARE

9479009186

SANJAY S GOPAL

7904121450

PROSHOW

Ashu Raj

8428058804

Salonee Prusty

8300023539

REGISTRATIONS

Pankaj Rawat

8680910078

Shelvin Pauly

7550171151

STAGE

Vamsi Krishna S

9092882583

Muktak Pandya

8428058601

FINANCE

Keshav Matolia

7976289403

MD Irshad

7550170536

EVENT MANAGEMENT

Ashai Reddy

9618483848

Maroof

9789873960

Sai Abhishek

9790726358

Mehazin Shaju

9790725762

SPORTS

Vishal Chander

7010259868

Pratik

7218120227

CAMPUS AMBASSADOR MANAGER

Lithe

7299811733

Subashish Panda

9087014112

Aditi trivedi

9790721005CONVENERS

Dr. Suganya G

Prof. Kuruseelan S

CONVENER
VIBRANCE

CONVENER
VIBRANCE